obrázek

Zplyňovací poměr λ v závislosti na zplyňovací teplotě

Zplyňovací poměr λ v závislosti na zplyňovací teplotě

Zplyňovací poměr λ v závislosti na zplyňovací teplotě
Autor: Jan Najser


Zpět