obrázek

Zplyňovací poměr λ je podíl množství zplyňovacího vzduchu při dané teplotě Vvz ke stechiometrickému množství vzduchu Vvzt

Zplyňovací poměr λ je podíl množství zplyňovacího vzduchu při dané teplotě Vvz ke stechiometrickému množství vzduchu Vvzt

Zplyňovací poměr λ je podíl množství zplyňovacího vzduchu při dané teplotě
Vvz ke stechiometrickému množství vzduchu Vvzt
Autor: Jan Najser


Zpět