obrázek

Změny složení skládkového plynu v čase (Christiansen, Kjeldsen, 1989)

Změny složení skládkového plynu v čase (Christiansen, Kjeldsen, 1989)

Složení produkovaného skládkového plynu se mění v čase. V počáteční fázi převládá aerobní rozklad během něhož je produkován zejména oxid uhličitý. Po vyčerpání kyslíku nastupuje anaerobní rozklad při němž se stane dominantní složkou skládkového plynu metan. Po ukončení rozkladu biologicky rozložitelných částí přestanou být produkovány emise těchto dvou skleníkových plynů.
Autor: Antonín Slejška


Zpět