obrázek

Zisk (+) resp. /ztráta (-) z produkce TTP - při tržní ceně sena 800Kč/t (dotace SAPS 2110 Kč/ha, dotace LFA ost. 3320 Kč/ha, dotace LFA horské 4460 Kč/ha)

Zisk (+) resp. /ztráta  (-) z produkce TTP - při tržní ceně sena 800Kč/t (dotace SAPS 2110 Kč/ha, dotace LFA ost. 3320 Kč/ha, dotace LFA horské 4460 Kč/ha)

Zisk (+) resp. /ztráta (-) z produkce TTP - při tržní ceně sena 800Kč/t (dotace SAPS 2110 Kč/ha, dotace LFA ost. 3320 Kč/ha, dotace LFA horské 4460 Kč/ha)
Autor: Zdeněk Abrham


Zpět