obrázek

Záznam křivek TG a MS vzorku ječných plev při rozkladu s růstem teploty rychlostí 10°C/min a s provedeným odečtem nulové linie MS

Záznam křivek TG a MS vzorku ječných plev při rozkladu s růstem teploty rychlostí 10°C/min a s provedeným odečtem nulové linie MS

Záznam křivek TG a MS vzorku ječných plev při rozkladu s růstem teploty rychlostí 10°C/min a s provedeným odečtem nulové linie MS
Autor: Marek Staf


Zpět