obrázek

Závislost výtěžnosti energie na sušině odvodněného SSK kalu

Závislost výtěžnosti energie na sušině odvodněného SSK kalu

Je udáváno, že samospalitelnost surového kalu při obsahu 70% OL v sušině nastává při odvodnění na více jak 30%, ovšem rozhodující je výhřevnost. Obrázek ukazuje závislost výtěžnosti energie při různé sušině odvodněného surového kalu.
Autor: Josef Kutil


Zpět