obrázek

Závislost výhřevnosti paliva na obsahu vody

Závislost výhřevnosti paliva na obsahu vody

Závislost výhřevnosti paliva na obsahu vody
Autor: Tomislav Utěšil


Zpět