obrázek

Závislost síly na porušení briket na briketovacím tlaku

Závislost síly na porušení briket na briketovacím tlaku

Grafické znázornění závislosti síly porušení na lisovacím tlaku v závislosti na velikosti vstupní frakce 8 mm.
Autor: David Plíštil


Zpět