obrázek

Závislost obsahu dehtu v plynu na zplyňovací teplotě

Závislost obsahu dehtu v plynu na zplyňovací teplotě

Závislost obsahu dehtu v plynu na zplyňovací teplotě
Autor: Jan Najser


Zpět