obrázek

Závislost hustoty briket na briketovacím tlaku

Závislost hustoty briket na briketovacím tlaku

Grafické znázornění závislosti hustoty briket na lisovacím tlaku v závislosti na velikosti vstupní frakce 8 mm.
Autor: David Plíštil


Zpět