obrázek

Zariadenie, ktoré monitoruje a zaznamenáva teplotu v kompostovacom boxe.

Zariadenie, ktoré monitoruje a zaznamenáva teplotu v kompostovacom boxe.

Zariadenie, ktoré monitoruje a zaznamenáva teplotu v kompostovacom boxe.
Autor: Branislav Moňok


Zpět