obrázek

Zapojené teplovodního krbu do soustavy vytápění a ohřevu TUV v rodinné domě

Zapojené teplovodního krbu do soustavy vytápění a ohřevu TUV v rodinné domě

Zapojené teplovodního krbu do soustavy vytápění a ohřevu TUV v rodinné domě: stupeň využití paliva je přes 94 procent: KV – kulový ventil, SV – servo-ventil, TSV – termostatický směšovací ventil, TT – topná tyč, Tč – topné čidlo, Č – čerpadlo regulované, PV – přetlakový ventil, AU – automatický odvzdušňovač (zdroj: archiv autora)
Autor: Petr Měchura


Zpět