obrázek

Vztah mezi stupněm odvodnění vyhnilého kalu a obsaženými organickými látkami

Vztah mezi stupněm odvodnění vyhnilého kalu a obsaženými organickými látkami

Je známou skutečností, že stupeň odvodnění kalů závisí především na obsahu organických látek. I při používání srážedel a pomocných koagulantů, podporujících tvorbu vloček, je obsah organických látek v kalu hlavním kriteriem. Obrázek ukazuje tuto závislost na příkladu vyhnilého kalu, kdy průměrná sušina odvodněného VK je 33%.
Autor: Josef Kutil


Zpět