obrázek

Vývoj výrobných kapacít FAME v EU za posledných 10 rokov (Zdroj: European Biodiesel Board)

Vývoj výrobných kapacít FAME v EU za posledných 10 rokov (Zdroj: European Biodiesel Board)

Vývoj výrobných kapacít FAME v EU za posledných 10 rokov (Zdroj: European Biodiesel Board)
Autor: Tomáš Cvengroš


Zpět