obrázek

Vývoj poptávky po primární energii a „negajoulech“ v EU-25 Zdroj: Enerdata (výpočty na základě údajů Eurostatu)

Vývoj poptávky po primární energii a „negajoulech“ v EU-25 Zdroj: Enerdata (výpočty na základě údajů Eurostatu)

Vývoj poptávky po primární energii a „negajoulech“ v EU-25 Zdroj: Enerdata (výpočty na základě údajů Eurostatu)
Autor: Vladimír Vlk


Zpět