obrázek

Výroba biooleje rychlou pyrolýzou

Výroba biooleje rychlou pyrolýzou

Výroba biooleje rychlou pyrolýzou<br>Legenda:<br>1.Silo na biomasu<br>2.Podávací zařízení<br>3.Fluidní zplyňovací generátor<br>4.Cyklon pro odloučení tuhých částic (pyrolýzní uhlí)<br>5.Výměníky teplot<br>6.Intenzivní chladič pyrolýzního plynu<br>7.Elektrostatický filtr<br>8.Kompresor<br>9.Zásobník biooleje<br>10.Předehřívač plynu<br>11.Ohřívače plynu
Autor: Jaroslav Váňa


Zpět