obrázek

Výpočet produkce faremních biologicky rozložitelných odpadů - skot bez tržní produkce mléka – (80 ks krav)

Výpočet produkce faremních biologicky   rozložitelných odpadů - skot bez tržní produkce mléka – (80 ks krav)

Výpočet produkce faremních biologicky rozložitelných odpadů - skot bez tržní produkce mléka – (80 ks krav)
Autor: Petr Junga


Zpět