obrázek

Výpočet produkce faremních biologicky rozložitelných odpadů - koně a ovce (40 ks bahnic)

Výpočet produkce faremních biologicky rozložitelných   odpadů - koně a ovce (40 ks bahnic)

Výpočet produkce faremních biologicky rozložitelných odpadů - koně a ovce (40 ks bahnic)
Autor: Petr Junga


Zpět