obrázek

Výhřevnost plynu v závislosti na zplyňovací teplotě

Výhřevnost plynu v závislosti na zplyňovací teplotě

Výhřevnost plynu v závislosti na zplyňovací teplotě
Autor: Jan Najser


Zpět