obrázek

Vliv přebytku methanolu při transesterifikaci kafilerního tuku (RPF) a vepřového sádla

Vliv přebytku methanolu při transesterifikaci kafilerního tuku (RPF) a vepřového sádla

Vliv přebytku methanolu při transesterifikaci kafilerního tuku (RPF) a vepřového sádla. Reakční podmínky: teplota 95°C, koncentrace kyseliny sírové 1%, doba reakce 7 hodin (plná čára - kafilerní tuk; přerušovaná čára - sádlo)
Autor: Jiří Kučera


Zpět