obrázek

Vliv doby reakce na transesterifikaci kafilrního tuku (RPF) a vepřového sádla

Vliv doby reakce na transesterifikaci kafilrního tuku (RPF) a vepřového sádla

Vliv doby reakce na transesterifikaci kafilrního tuku (RPF) a vepřového sádla. Reakční podmínky: teplota 95°C, koncentrace kyseliny sírové 1%, přebytek methanolu sádla 30x (přerušovaná čára), kafilerní tuk 10x (plná čára) a kafilerní tuk 30x (čerchovaná čára), doba reakce 7 hodin
Autor: Jiří Kučera


Zpět