obrázek

Vizionářská projekce vývoje biopaliv do roku 2050 (podle Evropské platformy biopaliv)

Vizionářská projekce vývoje biopaliv do roku 2050 (podle Evropské platformy biopaliv)

Vizionářská projekce vývoje biopaliv do roku 2050 (podle Evropské platformy biopaliv)
Autor: Leoš Gál


Zpět