obrázek

Teplo dodané vzorkům při pyrolýze různými rychlostmi ohřevu vypočtené dle křivek DSC a vyjádřené pro sušinu

Teplo dodané vzorkům při pyrolýze různými rychlostmi ohřevu vypočtené dle křivek DSC a vyjádřené pro sušinu

Teplo dodané vzorkům při pyrolýze různými rychlostmi ohřevu vypočtené dle křivek DSC a vyjádřené pro sušinu
Autor: Marek Staf


Zpět