obrázek

Srovnání suché váhy (g) prýtů a listů na pokusném poli „Komín“ bez a s mulčovací folií

Srovnání suché váhy (g) prýtů a listů  na pokusném poli „Komín“ bez a s mulčovací folií

Srovnání suché váhy (g) prýtů a listů na pokusném poli „Komín“ bez a s mulčovací folií
Autor: Zuzana Kratochvílová


Zpět