obrázek

Srovnání obsahu škodlivin v sušině směsi kalu z ÚČOV Ostrava a popílku TŽ Třinec s nejvýše přípustnými hodnotami dle přílohy č.10 Vyhl.č.294/05Sb.

Srovnání obsahu škodlivin v sušině směsi kalu z ÚČOV Ostrava a popílku TŽ Třinec s nejvýše přípustnými hodnotami dle přílohy č.10 Vyhl.č.294/05Sb.

Srovnání obsahu škodlivin v sušině směsi kalu z ÚČOV Ostrava a popílku TŽ Třinec s nejvýše přípustnými hodnotami dle přílohy č.10 Vyhl.č.294/05Sb.
Autor: Barbora Lyčková


Zpět