obrázek

Srovnání obsahu škodlivin v sušině kalu z ÚČOV Ostrava s nejvýše přípustnými hodnotami dle přílohy č.10 Vyhl.č.294/05Sb.

Srovnání obsahu škodlivin v sušině kalu z ÚČOV Ostrava s nejvýše přípustnými hodnotami dle přílohy č.10 Vyhl.č.294/05Sb.

Srovnání obsahu škodlivin v sušině kalu z ÚČOV Ostrava s nejvýše přípustnými hodnotami dle přílohy č.10 Vyhl.č.294/05Sb.
Autor: Barbora Lyčková


Zpět