obrázek

Složení plynu v závislosti na zplyňovací teplotě

Složení plynu v závislosti na zplyňovací teplotě

Složení plynu v závislosti na zplyňovací teplotě
Autor: Jan Najser


Zpět