obrázek

Složení dřevního plynu získaného alotermním zplyňováním nepřímým ohřevem vodní parou a olivínu

Složení dřevního plynu získaného alotermním zplyňováním nepřímým ohřevem vodní parou a olivínu

Složení dřevního plynu získaného alotermním zplyňováním nepřímým ohřevem vodní parou a olivínu
Autor: Radovan Šejvl


Zpět