obrázek

Schéma životního cyklu motorové nafty (MN) a MEŘO zohledňující účinek předplodiny, emise N2O, výrobu medu a metanogenezi bioplynu z řepkových šrotů [3]

Schéma životního cyklu motorové nafty (MN) a MEŘO zohledňující účinek předplodiny, emise N2O, výrobu medu a metanogenezi bioplynu z řepkových šrotů [3]

Schéma životního cyklu motorové nafty (MN) a MEŘO zohledňující účinek předplodiny, emise N2O, výrobu medu a metanogenezi bioplynu z řepkových šrotů [3]
Autor: Petr Jevič


Zpět