obrázek

Schéma pyrolýzní jednotky Babcock

Schéma pyrolýzní jednotky Babcock

Obr. 1 Schéma pyrolýzní jednotky Babcock: 1 – svoz odpadu do bunkru, 2 – násypka, 3 – drapák suroviny, 4 – vstup vápna, 5 – rotační pyrolýzní pec, 6 – vstup otopových spalin, 7 – odtah otopových spalin, 8 – vynášecí komora, 9 – cyklon, 10 – spalovací komora, 11 – vstup spalin do kotle, 12 – kotel na odpadní teplo, 13 – spalinový ventilátor, 14 – sekundární vstup vápna, 15 – tkaninový filtr, 16 – komín
Autor: Marek Staf


Zpět