obrázek

Schéma jednotky S-B-V

Schéma jednotky S-B-V

Schéma jednotky S-B-V: 1 - vstup drceného odpadu, 2 – otop pyrolýzního reaktoru, 3 – pyrolýzní komora, 4 – výstup pyrolýzního plynu, 5 – spalovací sektor, 6 – kotel, 7 – odtah spalin na čištění, 8 – výstup hrubé frakce (kovy, sklo, kameny), 9 – přívod spalovacího vzduchu, 10 – granulační lázeň
Autor: Marek Staf


Zpět