obrázek

Schéma anaerobně-aerobního systému

Schéma anaerobně-aerobního systému

Schéma anaerobně-aerobního systému (1-přítok odpadní vody, 2-anaerobní USSB reaktor, 3-aerobní biofilmový reaktor, 4-dosazovák, 5-odtok, 6-přebytečný aerobní kal, 7-přebytečný anaerobní kal)
Autor: Pavel Jeníček


Zpět