obrázek

Remediace prostřednictvím lesknice

Remediace prostřednictvím lesknice

Obsah NEL v půdě u variant s různým stupněm zamoření půdy - pokus Troubsko, roky 2001 a 2002
Autor: Jan Hrubý


Zpět