obrázek

Relativní zastoupení nejúspěšnějších anaerobních systémů při čištění průmyslových odpadních vod

Relativní zastoupení nejúspěšnějších anaerobních systémů při čištění průmyslových odpadních vod

Relativní zastoupení nejúspěšnějších anaerobních systémů při čištění průmyslových odpadních vod (IC - rektor s vnitřní cirkulací, UBF - hybridní reaktor, FF - biofilmové reaktory, kromě AF a FBR, FBR - reaktor s fluidním ložem, AF - anaerobní filtr, AC - anaerobní reaktory se suspenzní biomasou, UASB - reaktor s kalovým mrakem)
Autor: Pavel Jeníček


Zpět