obrázek

Průměrné teploty a úhrada škod za živelné pohromy v ČR

Průměrné teploty a úhrada škod za živelné pohromy v ČR

Průměrné teploty a úhrada škod za živelné pohromy v ČR (zdroj: teploty - ČHMÚ Plzeň; náhrady škod: statistické údaje z Asociace českých pojišťoven, únor 2004)
Autor: Vlasta Petříková


Zpět