obrázek

Průměrné hodnoty plynných emisí NOx ve spalinách ověřovaných paliv na bázi dřeva při referenčním obsahu O2 = 13 % měření mg.m-3

Průměrné hodnoty plynných emisí NOx ve spalinách ověřovaných paliv na bázi dřeva při referenčním obsahu O2 = 13 % měření mg.m-3

Průměrné hodnoty plynných emisí NOx ve spalinách ověřovaných paliv na bázi dřeva při referenčním obsahu O2 = 13 % měření mg.m-3
Autor: Jana Mazancová


Zpět