obrázek

Průběh koncentrací O2, CO, SO2 a TOCpři spalování pelet z psinečku s přídavkem 10% hm hnědého uhlí

Průběh koncentrací O2, CO, SO2 a TOCpři spalování pelet z psinečku s přídavkem 10% hm hnědého uhlí

Průběh koncentrací O2, CO, SO2 a TOCpři spalování pelet z psinečku s přídavkem 10% hm hnědého uhlí
Autor: David Andert


Zpět