obrázek

Pro horské a podhorské oblasti může být alternativou využití trvalých travních porostů pro energetické účely

Pro horské a podhorské oblasti může být alternativou využití trvalých travních porostů pro energetické účely

Pro horské a podhorské oblasti může být alternativou využití trvalých travních porostů pro energetické účely
Autor: Jan Frydrych


Zpět