obrázek

Priebeh a vplyv vybraných parametrov počas kofermentácie

Priebeh a vplyv vybraných parametrov počas kofermentácie

Priebeh a vplyv vybraných parametrov počas kofermentácie
Autor: Ladislav Košík


Zpět