obrázek

Přehled stavu plnění cílů v oblasti snižování podílu BRKO v odpadu ukládaném na skládky

Přehled stavu plnění cílů v oblasti snižování podílu BRKO v odpadu ukládaném na skládky

Přehled stavu plnění cílů v oblasti snižování podílu BRKO v odpadu ukládaném na skládky
Autor: Tomáš Chudárek


Zpět