obrázek

Předpokládaná rozloha ploch potřebných k pěstování fytomasy pro kogenerační jednotky a elektrárny (pro výrobu tepla a elektřiny)

Předpokládaná rozloha ploch potřebných k pěstování fytomasy pro kogenerační jednotky a elektrárny (pro výrobu tepla a elektřiny)

Předpokládaná rozloha ploch potřebných k pěstování fytomasy pro kogenerační jednotky a elektrárny (pro výrobu tepla a elektřiny)
Autor: Vladimír Zelený


Zpět