obrázek

Porovnání produkce emisí CO2 za životní cyklus klasických paliv a biopaliv

Porovnání produkce emisí CO2 za životní cyklus klasických paliv a biopaliv

Porovnání produkce emisí CO2 za životní cyklus klasických paliv a biopaliv
Autor: Vladimír Vlk


Zpět