obrázek

Porovnání produkce, efektivity a dojezdové vzdálenosti kapalných biopaliv na 1 hektar pěstební plochy za rok, zdroj: Quelle

Porovnání produkce, efektivity a dojezdové vzdálenosti kapalných biopaliv na 1 hektar pěstební plochy za rok, zdroj: Quelle

Porovnání produkce, efektivity a dojezdové vzdálenosti kapalných biopaliv na 1 hektar pěstební plochy za rok, zdroj: Quelle
Autor: Tomáš Voříšek


Zpět