obrázek

Porovnání křivek produkce metanu při pyrolýze s rychlostí ohřevu 20 K/min

Porovnání křivek produkce metanu při pyrolýze s rychlostí ohřevu 20 K/min

Porovnání křivek produkce metanu při pyrolýze s rychlostí ohřevu 20 K/min (v popisku osy x byly použity zkrácené názvy testovaných vzorků, tj. borovice = borové piliny, ječmen = ječné170 plevy)
Autor: Marek Staf


Zpět