obrázek

Porovnání křivek DTA a DSC pořízených za stejných podmínek (rychlost 20 K/min) u vzorku ječných plev

Porovnání křivek DTA a DSC pořízených za stejných podmínek (rychlost 20 K/min) u vzorku ječných plev

Porovnání křivek DTA a DSC pořízených za stejných podmínek (rychlost 20 K/min) u vzorku ječných plev
Autor: Marek Staf


Zpět