obrázek

Pohled na spalovací akumulační kamna SK-2 RETAP 8 kW a měřící aparatura VÚZT s analyzátorem spalin GA 60

Pohled na spalovací akumulační kamna SK-2 RETAP 8 kW a měřící aparatura VÚZT s analyzátorem spalin GA 60

Pohled na spalovací akumulační kamna SK-2 RETAP 8
kW a měřící aparatura VÚZT s analyzátorem spalin GA 60
Autor: Jaroslav Kára


Zpět