obrázek

Podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na brutto výrobě elektřiny a na centralizované výrobě tepla

Podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na brutto výrobě elektřiny a na centralizované výrobě tepla

Podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na brutto výrobě elektřiny a na centralizované výrobě tepla<br>Pramen: SEK, tab. 4.2 a tab. 4.5
Autor: Vladimír Zelený


Zpět