obrázek

Plochy vodohospodářsky zabezpečené, které lze využívat pro kompostování

Plochy vodohospodářsky zabezpečené, které lze využívat pro kompostování

Plochy vodohospodářsky zabezpečené, které lze využívat pro kompostování: a, b – silážní žlaby, c – polní hnojiště, d – hala skladů hnojiv
Autor: Petr Plíva


Zpět