obrázek

Odpovědi na otázku "O Biom.cz jsem se dozvěděl(a):"

Odpovědi na otázku "O Biom.cz jsem se dozvěděl(a):"

Odpovědi na otázku "O Biom.cz jsem se dozvěděl(a):"<br><br>(Na ose X jsou písmena označující jednotlivé varianty odpovědi. Na ose Y jsou počty odpovědí.)
Autor: Antonín Slejška


Zpět