obrázek

Odpovědi na otázku "Můj vztah k informačnímu servisu CZ Biomu je:"

Odpovědi na otázku "Můj vztah k informačnímu servisu CZ Biomu je:"

Odpovědi na otázku "Můj vztah k informačnímu servisu CZ Biomu je:"<br><br>(Na ose X jsou písmena označující jednotlivé varianty odpovědi. Na ose Y jsou počty odpovědí.)
Autor: Antonín Slejška


Zpět